Attribute Type Value
id string 92631
contentobject_id string 10503
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' MQ==OTYvMQ==OTYvMQ==Mg==QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEVsZW1lbnRzIDMuMCBXaW5kb3dzMjAxMjoxMjoyNyAxMzo0Mzo1Mw==QW53ZW5kZXI=MTkyNjU1MzU=MTIwMA==ODAw '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Stempelkarte Westwegportale'
>original_filename string 'Westweg_Postkarte_Druck1.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Stempelkarte Westwegportale'
>original_filename string 'Westweg_Postkarte_Druck1.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 10503
>section_id string 3
>owner_id string 4321
>contentclass_id string 30
>name string 'Stempelkarte Westwegportale'
>published string 1356612371
>modified string 1356612371
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '6470b80a33a7cd71468b289a61937872'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 63010
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 10990
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 21024
>contentobject_id string 10503
>creator_id string 4321
>version string 1
>status string 1
>created string 1356612328
>modified string 1356612371
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Stempelkarte Westwegportale'
>version_name string 'Stempelkarte Westwegportale'
>main_parent_node_id string 63010
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 92631
>contentobject_id string 10503
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' MQ==OTYvMQ==OTYvMQ==Mg==QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEVsZW1lbnRzIDMuMCBXaW5kb3dzMjAxMjoxMjoyNyAxMzo0Mzo1Mw==QW53ZW5kZXI=MTkyNjU1MzU=MTIwMA==ODAw '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)
Attribute Type Value
id string 103851
contentobject_id string 12610
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' S09OSUNBIE1JTk9MVEEgQ0FNRVJBLCBJbmMuUmV2aW8gS0QtNDIwWg==MQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==MQ==MTY4MS82MA==MjgvMTA=NTA=MDIyMA==MjAxMjowNTowNyAwNToxNzowMw==MjAxMjowNTowNyAwNToxNzowMw==AQIDAA==MTcvMTA=LTMvMTA=MC8xMA==MzAvMTA=Mg==MA==NzM=NTYwLzEwMA==S0M0QTExM0ExMTBBAKoAugC0AK4AugC4ALAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRAGAD6APoAAABAAAAAP8AAAEWAAABAAAAAQAAAAD9AAABFgAAAQB5LAB2AAgAcQAGAAIABAAJAD8AbgACAAMABgBAAHEAAgAEAAkAQABuAAMABQANADgAZgACAAMABgBCAHEAAAAHAAAAAAADAAIAAgACAgICAgICAAAAAAAADaMNSBB2AFgAAAA9AGQAZACdAEgAWwAAAD0AZABkAJoASABd//YAAAA9AAAAYAAAqqqqqqoAAAMAHRwYIkJZMKoYFhMWEx4TqiQjLDyWoqIAHwBZACEAyAABABL/bAAA////+QAAAAQAETVTAIRfHAARhJAAAAAADaMNSA1IAAAAAABkAGQAZAAAAAAAnQCaAJoAAAAAAHgArgACAAEAAABdAB8BpwuaAAEAHAAPDw0MLCEXAA0NDAsMCwsAEBASD3dBdwEAAQH/TQAAAFH/owAA//YAAAAA/6MABAAkkT8BGUmcAA5SegFxuUcO6wtaDu0LchPCCw8TnwsbAAABAQYDAAn/////AAIAAwAGABcAAAAAAAAAHv//BjYAA///AAEANwAABjYFXQAAADIAPAAAAAQAAwAAAAQAAgAC//8AAAAA//8AAQABAAB/////AAZ//3//AwEAAAAAAAAKMwAAAAAAAAg+AAH/aAAAB6YAAAgIAAAINQAACOgAAAilAAAH7AAAB6gAAAePAAAHSQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGyQAABwgAAAcKAAAHEwAABxwAAAaaAAAGuA==MDEwMA==MQ==MjI3Mg==MTcwNA==NDYyNg==MA==MA==MA==MC8xMA==MzQ=MA==MA==MA==MA==MA==MQ== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Westweg-Tuch'
>original_filename string 'PICT0072.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Westweg-Tuch'
>original_filename string 'PICT0072.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 12610
>section_id string 3
>owner_id string 4321
>contentclass_id string 30
>name string 'Westweg-Tuch'
>published string 1357201092
>modified string 1357201092
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '14b5f3be1636106625261f3d5b807488'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 63010
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 13158
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 25032
>contentobject_id string 12610
>creator_id string 4321
>version string 1
>status string 1
>created string 1357200869
>modified string 1357201091
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Westweg-Tuch'
>version_name string 'Westweg-Tuch'
>main_parent_node_id string 63010
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 103851
>contentobject_id string 12610
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' S09OSUNBIE1JTk9MVEEgQ0FNRVJBLCBJbmMuUmV2aW8gS0QtNDIwWg==MQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==MQ==MTY4MS82MA==MjgvMTA=NTA=MDIyMA==MjAxMjowNTowNyAwNToxNzowMw==MjAxMjowNTowNyAwNToxNzowMw==AQIDAA==MTcvMTA=LTMvMTA=MC8xMA==MzAvMTA=Mg==MA==NzM=NTYwLzEwMA==S0M0QTExM0ExMTBBAKoAugC0AK4AugC4ALAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRAGAD6APoAAABAAAAAP8AAAEWAAABAAAAAQAAAAD9AAABFgAAAQB5LAB2AAgAcQAGAAIABAAJAD8AbgACAAMABgBAAHEAAgAEAAkAQABuAAMABQANADgAZgACAAMABgBCAHEAAAAHAAAAAAADAAIAAgACAgICAgICAAAAAAAADaMNSBB2AFgAAAA9AGQAZACdAEgAWwAAAD0AZABkAJoASABd//YAAAA9AAAAYAAAqqqqqqoAAAMAHRwYIkJZMKoYFhMWEx4TqiQjLDyWoqIAHwBZACEAyAABABL/bAAA////+QAAAAQAETVTAIRfHAARhJAAAAAADaMNSA1IAAAAAABkAGQAZAAAAAAAnQCaAJoAAAAAAHgArgACAAEAAABdAB8BpwuaAAEAHAAPDw0MLCEXAA0NDAsMCwsAEBASD3dBdwEAAQH/TQAAAFH/owAA//YAAAAA/6MABAAkkT8BGUmcAA5SegFxuUcO6wtaDu0LchPCCw8TnwsbAAABAQYDAAn/////AAIAAwAGABcAAAAAAAAAHv//BjYAA///AAEANwAABjYFXQAAADIAPAAAAAQAAwAAAAQAAgAC//8AAAAA//8AAQABAAB/////AAZ//3//AwEAAAAAAAAKMwAAAAAAAAg+AAH/aAAAB6YAAAgIAAAINQAACOgAAAilAAAH7AAAB6gAAAePAAAHSQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGyQAABwgAAAcKAAAHEwAABxwAAAaaAAAGuA==MDEwMA==MQ==MjI3Mg==MTcwNA==NDYyNg==MA==MA==MA==MC8xMA==MzQ=MA==MA==MA==MA==MA==MQ== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Westweg-Stempelkarten

Seit 2012 gibt es „Westweg-Stempelkarten“, mit den Fotos aller zwölf Westweg-Portale.

Jedes Portal hat einen spezifischen Stempel. Wer neun Stempel gesammelt hat, darf sich in der Tourist-Info des Portalortes oder bei Schwarzwald Tourismus ein Geschenk abholen. Aktuell erhalten fleissige Stempler ein Westweg-Kopfschlauchtuch als schöne und bleibende Erinnerung an die Tour über den Westweg.

Hier können Wanderer mit ihrer gestempelten Westweg-Postkarte das Westweg-Tuch abholen:

# Tourist- Information Pforzheim, Schloßberg 15-17
Öffnungszeiten:Montag bis Freitag 10-17Uhr und Samstag 10-13Uhr

# Tourismusbüro Dobel, Neue Herrenalber Str. 11
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. : 9-12 Uhr und 14-17 Uhr, Mi. nachmittag geschlossen.
Mai – Oktober zusätzlich Sa. 10 – 12 Uhr

# Touristinfo Forbach, Im Rathaus, Landstraße 27
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. : täglich 8-12:30 Uhr und 13:30 -16:30 Uhr, am Do. bis 18 Uhr

# Tourist-Information Seebach im Rathaus, Ruhesteinstr. 21
Öffnungszeiten: Mai - Oktober und in Ferienzeiten Mo-Fr von 9-12 Uhr und 14-16.30 Uhr, Sa 10-12 Uhr
November - April, Mo-Do von 9-12 und 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr

# Tourist-Information Freudenstadt, Marktplatz 64
Öffnungszeiten: Oktober-April, Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr, Sa 10-13 Uhr, So und Feiertage 11-13 Uhr
Mai-September, Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa,So und Feiertage 10-14 Uhr

# Besucherzentrum Schwarzwaldhochstraße, Straßburger Straße 349, Freudenstadt-Kniebis
Öffnungszeiten: Sommerzeit, täglich von 10 bis 17 Uhr
Winterzeit: täglich von 10 bis 16 Uhr

# Tourist-Info Bad Rippoldsau-Schapbach, Kurhausstr. 2
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9:30–13 Uhr.
Von 15. Mai bis 15. Sept. zusätzlich Sa. 10-12 Uhr
# Tourist-Information Bad Peterstal, Wilhelmstraße 2, 77740 Bad Peterstal-Griesbach
Öffnungszeiten: Mai bis Oktober, Mo bis Fr: 09.00 bis 17.30 Uhr, Sa. 09.00 bis 12.00 Uhr
November bis April, Mo bis Fr: 09.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

# Kultur- und Tourismusbüro Hausach, Hauptstr. 34
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.30 - 12 Uhr und von 14-16.30 (Do bis 18 Uhr)

# Tourist-Info Schonach, Hauptstr. 6
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9 bis 12.30 Uhr, 14-17 Uhr, Sa 10-12 Uhr

# Haus der Natur, Dr.-Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr, an Montagen zwischen November und Mai außerhalb der Schulferien in BaWü geschlossen

# Kurverwaltung Wieden, Kirchstraße 2
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8 bis 12 Uhr; Mo, Mi und Fr von 14 bis 17 Uhr
In Saisonzeiten Sa von 10 bis 12 Uhr

# Touristinformation Lörrach, Basler Straße 170 
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr, Sa von 9 - 14 Uhr

# Tourist-Info Todtmoos, Wehratalstr. 19
Öffnungszeiten: Nov-Apr, Mo-Fr von 9.30 bis 17 Uhr
Mai-Okt, Mo-Fr von 9.30 bis 17 Uhr, Sa-So von 10.30 bis 12 Uhr